فارسی هاهزینه ساخت انیمیشن "برای قاسم" • فارسی ها

برچسب: هزینه ساخت انیمیشن “برای قاسم”

انیمیشن “برای قاسم” در ٣ قسمت تولید می شود

انیمیشن "برای قاسم" در ٣ قسمت تولید می شود داستان انيميشن برای قاسم از زبان آقای عظیما  : راستش چند هفته پیش ما مشغول ساخت انيميشن ملکه آسمان بودیم که ناگهان خبر دردناک شهادت سردار قاسم سليماني عزیز را شنیدیم، به همین خاطر تصمیم گرفتیم که چند ماهی کارها رو به تعویق بيندازيم و برای انتقام هم که شده اثری…

  • خانه
  • هزینه ساخت انیمیشن “برای قاسم”