فارسی هاهزینه درمان کرونا در ایران • فارسی ها

برچسب: هزینه درمان کرونا در ایران

هزینه درمان کرونا در ایران چقدر است؟

هزینه درمان کرونا در ایران چقدر است؟ همه چیز از یک پست در فضای مجازی شروع شد.همان هایی که کنار گود نشسته‌اند و می‌گویند لنگش کن چشمشان را روی ایثار شبانه روزی مدافعان سلامت بستند و این بار انگشت اتهام را سمت کادر درمانی گرفتند و نوشتند بیمارستان ها از نگرانی مردم کاسبی راه انداخته اند و بابت آزمایش کرونا…

  • خانه
  • هزینه درمان کرونا در ایران