فارسی هانیروهای آمریکایی در حال خروج از مناطق شیعه‌نشین عراق هستند • فارسی ها

برچسب: نیروهای آمریکایی در حال خروج از مناطق شیعه‌نشین عراق هستند

نیروهای آمریکایی در حال خروج از مناطق شیعه‌نشین عراق هستند

نیروهای آمریکایی در حال خروج از مناطق شیعه‌نشین عراق هستند منابع عراقی گفتند که نیروهای آمریکایی در حال خروج از پایگاه‌های خود در مناطق شیعه‌نشین عراق هستند. به گزارش فارسیها به نقل از فارس، منابع نظامی و سیاسی در بغداد می‌گویند که نیروهای آمریکایی شروع به خروج از مناطق شیعه‌نشین در عراق و انتقال به مناطق کردی و سنی‌نشین کرده‌اند.…

  • خانه
  • نیروهای آمریکایی در حال خروج از مناطق شیعه‌نشین عراق هستند