فارسی هانگاهی به مافیای زباله ایران ! • فارسی ها

برچسب: نگاهی به مافیای زباله ایران !

نگاهی به مافیای زباله ایران !

نگاهی به مافیای زباله ایران ! این روزها یکی از صحنه های تکراری که در خیابان‌ها و کوچه پس کوچه‌های کلان شهرها دیده می شود، مربوط به معتادان، جوانان، نوجوانان و حتی کودکانی است که کیسه ای روی دوششان انداخته و از این سو به آن سو سر در سطل های زباله می کنند و تفکیک را نه از مبدا…

  • خانه
  • نگاهی به مافیای زباله ایران !