فارسی هانود • فارسی ها

برچسب: نود

پادرمیانی‌ها برای بازگشت «نود» ادامه دارد

پادرمیانی‌ها برای بازگشت «نود» ادامه دارد (اخبار گوناگون) ۹ ماه از توقف برنامه‌ «۹۰» می‌گذرد؛ برنامه‌ای که حذف آن از آنتن از همان ابتدا واکنش‌هایی را از سوی اهالی ورزش و رسانه در پی داشت و حالا بعد از بی‌نتیجه ماندن تمامی این تلاش‌ها که به اشکال مختلف هم بروز و ظهور کرد، این بار عالم سیاست درگیر ماجرا می‌شود.…