فارسی هانظافت و شستشو • فارسی ها

برچسب: نظافت و شستشو

چگونه لکه وایتکس از لباس را ببریم؟

چگونه لکه وایتکس از لباس را ببریم؟ (خانه داری_نظافت و شستشو) از وایتکس برای از بین بردن لکه های رنگی از روی لباس های سفید استفاده می شود که گاهی اوقات با لباس رنگی مان برخورد می کند و رنگ آن را از بین می برد اما راهای موثری وجود دارد که می توانیم این لکه ها را پاک کنیم.…