فارسی هانصب تابلو روی دیوار • فارسی ها

برچسب: نصب تابلو روی دیوار

اصول صحیح نصب تابلو روی دیوار

اصول صحیح نصب تابلو روی دیوار تابلوها، این المان دکوری به ظاهر ساده به فضای بی‌روح خانه جان می‌دهند و گاهی فقط با اضافه کردن یک یا چندتایی از آن‌ها یا حتی جا‌به‌جا کردن‌شان، می‌توانیم در چیدمان کلی خانه تنوع ایجاد کنیم اما نصب این تابلوها نیاز به دانش اندازه، مقیاس و اصول هماهنگ‌سازی با دیگر اجزای دکوری و کل…