فارسی هانتایج ارزیابی آندوسکوپی • فارسی ها

برچسب: نتایج ارزیابی آندوسکوپی

پیش بینی شدن سرطان مری

پیش بینی شدن سرطان مری محققان چینی یک مدل بالینی را برای پیش بینی خطر ابتلا به سرطان مری تهیه کرده‌اند. به گزارش فارسیها به نقل از فارس،  محققان چینی یک مدل بالینی را برای پیش بینی خطر ابتلا به سرطان مری تهیه کرده‌اند. محققان بیمارستان سرطان پکن یک مطالعه چند مرکزه انجام دادند و نتایج ارزیابی آندوسکوپی بیش از ۱۰ هزار…

  • خانه
  • نتایج ارزیابی آندوسکوپی