فارسی هانانوذراتی برای مقابله با حملات قلبی شناسایی شدند • فارسی ها

برچسب: نانوذراتی برای مقابله با حملات قلبی شناسایی شدند

نانوذراتی برای مقابله با حملات قلبی شناسایی شدند

نانوذراتی برای مقابله با حملات قلبی شناسایی شدند محققان موفق به شناسایی نانوذراتی در بدن شده‌اند که با بلعیدن پلاکت‌های عامل بسته شدن رگ‌ها، جلوی وقوع حملات قلبی را می‌گیرند. به گزارش فارسیها به نقل از فارس، پژوهشگران دانشگاه‌های میشیگان و استنفورد با همکاری یکدیگر نانوذراتی را شناسایی کرده‌اند که قادر به خوردن پلاکت‌هایی هستند که باعث حملات قلبی می‌شوند.…

  • خانه
  • نانوذراتی برای مقابله با حملات قلبی شناسایی شدند