فارسی هامیزان تولید و کیفیت • فارسی ها

برچسب: میزان تولید و کیفیت

۱۵ تولید کننده در سطح کشور انواع ماسک‌های طبی تامین می کنند

۱۵ تولید کننده در سطح کشور انواع ماسک‌های طبی تامین می کنند اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه ای اعلام کرد: انواع ماسک‌های طبی توسط ۱۵ تولید کننده در سطح کشور تامین شده است و دارای پروانه ساخت از اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو هستند. به گزارش فارسیها به…