فارسی هامیخچه و پینه • فارسی ها

برچسب: میخچه و پینه

درمان قطعی میخچه کف پا با روش های مختلف

درمان قطعی میخچه کف پا با روش های مختلف میخچه در قسمت‌هایی که فشارزیادی به آن واردمی‌شود، به وجود می‌آید و باعث درد می‌شود که می‌توان ‌با روش‌های خانگی آن را درمان کرد میخچه ضایعه ای پینه ای از پوست مرده است که معمولاً در سطوح بدون مو ایجاد می شود. میخچه‌ها اغلب بر اثر فشار یا اصطکاک روی پاها…