فارسی هامیترا استاد • فارسی ها

برچسب: میترا استاد

محاکمه مجدد محمدعلی نجفی

محاکمه مجدد محمدعلی نجفی در آذرماه (سرویس خبری) وکیل مدافع نجفی از زمان رسیدگی مجدد به پرونده موکلش در آذرماه خبر داد. حمید گودرزی گفت: زمان رسیدگی مجدد به پرونده موکلم آذرماه خواهد بود.حمید گودرزی در این باره اظهار کرد: زمان رسیدگی مجدد به پرونده موکلم آذرماه خواهد بود ولی هنوز این موضوع به ما ابلاع نشده است.براساس این گزارش،…

علت خنده محمدعلی نجفی در دادگاه چه بود؟

علت خنده محمدعلی نجفی در دادگاه اسلحه به دست هنگام توضیح در مورد قتل میترا استاد چه بود؟ هنگام توضیح در مورد قتل میترا استاد ، قاضی با محمدعلی نجفی شوخی میکند و گفت: نکشی ما رو؟! همه خندیدند ، متهم هم خندید...   دلیل خنده نجفی در تصویر منتشر شده همین است.