فارسی هاموفقیت در سال 2020 • فارسی ها

برچسب: موفقیت در سال 2020

۹ مهارت برتر برای موفقیت در سال ۲۰۲۰

9 مهارت برتر برای موفقیت در سال 2020 مجمع جهانی اقتصاد با مطالعه و مصاحبه با ۳۵۰ مدیر ارشد صنعت در کشورهای توسعه‌یافته به نتایج جالبی درباره 9 مهارت برترکه یک انسان موفق در سال ۲۰۲۰ به آن نیاز خواهد داشت، رسیده‌است که در ادامه به آن ها می پردازیم: مهارت حل مسئله بسته به نوع مسئله که ساده باشد…