فارسی هامواد غذایی بدون گلوتن برای بیماران سلیاکی • فارسی ها

برچسب: مواد غذایی بدون گلوتن برای بیماران سلیاکی

مواد غذایی بدون گلوتن برای بیماران سلیاکی

مواد غذایی بدون گلوتن برای بیماران سلیاکی گلوتن، گروهی از پروتئین است که در برخی از دانه ها مانند گندم، چاودار و جو یافت می شود. این ماده با ایجاد خاصیت ارتجاعی و رطوبت به حفظ شکل خود کمک می کند. اگرچه گلوتن برای بیشتر افراد بی خطر است، اما افرادی که دارای بیماری هایی مانند بیماری سلیاک یا حساسیت…

  • خانه
  • مواد غذایی بدون گلوتن برای بیماران سلیاکی