فارسی هامواد ضدعفونی • فارسی ها

برچسب: مواد ضدعفونی

محلول ضدعفونی کننده دست، جایی که نباید باشد

محلول ضدعفونی کننده دست، جایی که نباید باشد الکل در دمای بالا خطر اشتعال دارد و به دلیل تبخیر شدن خاصیت ضدعفونی‌اش را از دست می‌دهد. با شیوع کروناویروس، الکل برای ضدعفونی وسایل بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد و در این مدت، یکی از وسایلی که در بیشتر خودروها یافت می‌شود، مواد ضدعفونی کننده حاوی الکل است؛ در حالی که…