فارسی هامهلت دفاع دانشجویان • فارسی ها

برچسب: مهلت دفاع دانشجویان

تمدید شدن مهلت دفاع پایان نامه و رساله دانشجویان پیام نوردر نیمسال اول

تمدید شدن مهلت دفاع پایان نامه و رساله دانشجویان پیام نوردر نیمسال اول مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور گفت: باتوجه به لغو امتحانات پایان نیمسال در برخی روزها و به منظور مساعدت با دانشجویان، مهلت دفاع پایان نامه و رساله دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی تمدید شد. به گزارش فارسیها به نقل از فارس، امیرحسین بهروز مدیرکل روابط…

  • خانه
  • مهلت دفاع دانشجویان