فارسی هامهارت مدیریت • فارسی ها

برچسب: مهارت مدیریت

شما به بیماری «اعتیاد به خرید» مبتلا هستید!

شما به بیماری «اعتیاد به خرید» مبتلا هستید! همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب” شما به بیماری «اعتیاد به خرید» مبتلا هستید! ” در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . همین ابتدا بگویم که خانواده پولداری دارم. پدرم واردکننده است و به من که تنها دختر و فرزندش هستم، ماهی 10 تا 15 میلیون، پول توجیبی می‌دهد. از…