فارسی هامنابع و مصارف برنامه پنج ساله • فارسی ها

برچسب: منابع و مصارف برنامه پنج ساله

به تصویب رسیدن لایحه متمم بودجه شهرداری

به تصویب رسیدن لایحه متمم بودجه شهرداری لایحه متمم بودجه شهرداری با 14 رأی موافق در شورای شهر به تصویب رسید و اعضای شورا معتقدند این موضوع از بی‌انضباطی مالی در شهرداری جلوگیری می‌کند. به گزارش فارسیها به نقل از فارس، در یکصد و نود و یکمین جلسه شورای شهر، لایحه متمم بودجه در میان اعضای شورای شهر مورد بحث…

  • خانه
  • منابع و مصارف برنامه پنج ساله