فارسی هاممنوعیت استفاده از اساتید فاقد کد تدریس در مراکز علمی و کاربردی • فارسی ها

برچسب: ممنوعیت استفاده از اساتید فاقد کد تدریس در مراکز علمی و کاربردی

ممنوعیت استفاده از اساتید فاقد کد تدریس در مراکز علمی و کاربردی

ممنوعیت استفاده از اساتید فاقد کد تدریس در مراکز علمی و کاربردی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: هیچ یک از مراکز علمی کاربردی در سراسر کشور اجازه ندارند از مدرسانی که فاقد کد تدریس و مجوز لازم از سازمان مرکزی هستند، استفاده کنند. به گزارش فارسیها به نقل از فارس،محمد حسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی ، با…

  • خانه
  • ممنوعیت استفاده از اساتید فاقد کد تدریس در مراکز علمی و کاربردی