فارسی هامسیح دانشوری کیست؟ • فارسی ها

برچسب: مسیح دانشوری کیست؟

مسیح دانشوری کیست؟

مسیح دانشوری کیست؟ این روزها در گیر و دار درگیری با بیماری کرونا ، نام بیمارستان مسیح دانشوری را خیلی شنیده ایم. اما مسیح دانشوری کیست؟ مسیح دانشوری ، اولین پزشک متخصص ریه ایران، در سال ۱۲۷۸ در کاشمر متولد شد. «سيدعلي دانشوری» پدر دكتر مسيح دانشوری از اهالي نيشابور؛ طبيبي حاذق، مشهور و ملقب به «حافظ الصحه مجدالحكماء» بود.…