فارسی هامدل-مادلینگ-لباس-مانکن- • فارسی ها

برچسب: مدل-مادلینگ-لباس-مانکن-

صفر تا صد مدلینگ

در این مقاله درباره صفر تا صد مدلینگ، زندگی منکن ها و غیر مطالبی را عنوان خواهیم کرد. مانکن یا مدل فردی است که شغلش نمایش نوعی از فرم فیزیکی بدن ایده آل انسان، در پوشیدن و نمایش حیطه هنر و تجارت و طراحی البسه است. هنر مدل به نمایش گذاشتن لباسهای جدید طراحی شده توسط طراحان لباس و شرکتهای…

  • خانه
  • مدل-مادلینگ-لباس-مانکن-