فارسی هامخاطب با فیلم • فارسی ها

برچسب: مخاطب با فیلم

بازی مهران مدیری در «درخت گردو»

بازی مهران مدیری در «درخت گردو» بازی بسیار ضعیف مهران مدیری در فیلم درخت گردو که مدیری باید خیال بازی در فیلم‌های غیرکمدی را از سر بیرون کند و حتی اگر دوست تهیه‌کننده‌اش به او پیشنهاد بازی در فیلمی غیرکمدی را می‌دهد، رد کند و تنها در دنیای کمدی باقی بماند. به گزارش فارسیها به نقل از فارس، در چهارمین…