فارسی هامجسمه اتحاد • فارسی ها

برچسب: مجسمه اتحاد

فروش مجسمه اتحاد ، بلندترین مجسمه جهان برای مبارزه با کرونا

فروش مجسمه اتحاد ، بلندترین مجسمه جهان برای مبارزه با کرونا مجسمه "اتحاد" در هند مرتفع‌ترین مجسمه جهان با ارتفاع ۱۸۲ متر است که ۳۱ اکتبر ۲۰۱۸ رونمایی شد. همچنان که کشورهای مختلف جهان با ویروس "کرونا" دست و پنجه نرم می‌کنند، این شایعه‌ به وجود آمد که هند قصد دارد با فروش "مجسمه اتحاد" - بلندترین مجسمه جهان -…