فارسی هامایکروسافت تیمز • فارسی ها

برچسب: مایکروسافت تیمز

حفره امنیتی سرویس مایکروسافت تیمز (CyberArk)

حفره امنیتی سرویس مایکروسافت تیمز (CyberArk) حفره امنیتی جدیدی در سرویس مایکروسافت تیمز (CyberArk) وجود دارد که به هکرها امکان نفوذ و دسترسی به اطلاعات حساب کاربری کاربران را می‌دهد. کارشناسان امنیتی به تازگی از آسیب‌پذیری جدیدی در سرویس مایکروسافت تیمز (CyberArk ) خبر دادند که به هکرها اجازه نفوذ و دسترسی به حساب‌های کاربری کاربران را می‌دهد. کارشناسان امنیتی…