فارسی هامایع جنینی • فارسی ها

برچسب: مایع جنینی

نشانه های جنین عرضی چیه؟

نشانه های جنین عرضی چیه؟ همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب” نشانه های جنین عرضی چیه؟” در خدمت شما کاربران گرامی هستیم .   اغلب نوزادان در طول بارداری می چرخند و در روزهای آخر سرشان رو به پایین است اما برخی از آنان به صورت عرضی در رحم مادر قرار می گیرند که به این وضعیت پرزانتاسیون…