فارسی هامالیات • فارسی ها

برچسب: مالیات

اوضاع حقوق و مالیات کارکنان در سال آینده چگونه خواهد بود؟

اوضاع حقوق و مالیات کارکنان در سال آینده چگونه خواهد بود؟ (اخبار اقتصادی) در پیش‌بینی دولت برای حقوق کارکنان در سال آینده خبری از رشد ۴۰۰ هزار تومانی امسال نیست و افزایش متوسط ۱۵ درصدی تعیین شده است. از سوی دیگر با مالیات پلکانی تا ۳۵ درصد، دولت در مجموع بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان از کارکنان بخش خصوصی…