فارسی هالیس زدن ضریح • فارسی ها

برچسب: لیس زدن ضریح

واکنش کارشناسان مذهبی به لیس زدن ضریح ائمه

واکنش کارشناسان مذهبی به لیس زدن ضریح ائمه کارشناسان مذهبی انتشار کلیپی در فضای مجازی را که نمایانگر لیس زدن ضریح امام رضا (ع) توسط یک فرد بود، خلاف شأن اهل بیت (ع) و کاری مخالف با دین، قرآن، روایات و عقل توصیف کردند. اخیراً انتشار فیلمی در فضای مجازی که فردی اقدام به لیس زدن ضریح و بخش‌های دیگر…