فارسی هاقیر برای ایران ارزآوری ۴۵۰ میلیون دلاری داشته است • فارسی ها

برچسب: قیر برای ایران ارزآوری ۴۵۰ میلیون دلاری داشته است

قیر برای ایران ارزآوری ۴۵۰ میلیون دلاری داشته است

قیر برای ایران ارزآوری ۴۵۰ میلیون دلاری داشته است مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران گفت: قیر و آسفالت ایرانی در سال ۹۸ ارزآوری ۴۵۰ میلیون دلاری برای کشور داشته است. به گزارش فارسیها به نقل از فارس، بهمن حسین زاده مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران در حاشیه افتتاح یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی قیر،…

  • خانه
  • قیر برای ایران ارزآوری ۴۵۰ میلیون دلاری داشته است