فارسی هاقلقلک • فارسی ها

برچسب: قلقلک

می‌توانیم خودمان را قلقلک دهیم؟

می‌توانیم خودمان را قلقلک دهیم؟ همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب”می‌توانیم خودمان را قلقلک دهیم؟” در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . شاید شما هم قلقلک دادن خود را امتحان کرده اید اما هرگز نتوانستید خودتان را قلقلک دهید. قلقلک دادن توسط خود غیرممکن است و فقط باید توسط شخص دیگری انجام شود. چرا نمی توانیم خودمان را…