فارسی هاقطره آهن کودکان • فارسی ها

برچسب: قطره آهن کودکان

درباره قطره آهن کودکان بیشتر بدانید

درباره قطره آهن کودکان بیشتر بدانید نیاز کودک به آهن بعد از تولد توسط شیر مادر تامین می‌شود اما همین که شش‌ماهه شد به توصیه پزشک باید روزانه مقدار مشخصی قطره آهن به او داده شود و این روند تا دوسالگی ادامه دارد. البته سن شروع مصرف در کودکان با هم متفاوت و بهتر است با تجویز پزشک باشد. کودکانی…