فارسی هافلسفه سفره هفت سین • فارسی ها

برچسب: فلسفه سفره هفت سین

فلسفه سفره هفت سین ما ایرانیها چیست؟

فلسفه سفره هفت سین ما ایرانیها چیست؟ همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب"فلسفه سفره هفت سین ما ایرانیها چیست؟" در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . فلسفه هفت سین چیست؟ به طور مقدمه باید دانست که عدد "هفت" نزد ایرانیان قدیم مقدس بود و به خاطر ستارگان هفتگانه یعنی « زهره ، مشتری ، عطارد ، زحل ،…