فارسی هافلز مس • فارسی ها

برچسب: فلز مس

این فلز ویروس کرونا را به سرعت نابود می‌کند!

این فلز ویروس کرونا را به سرعت نابود می‌کند! طبق گفته یک دانشمند انگلیسی، دستگیره‌های در و مکان‌های دیگر باید از جنس «مس» باشد. مس از شیوع ویروس کرونا جلوگیری می‌کند. به گزارش «دیلی میل» ، نتایج تحقیقات جدید نشان می‌دهد ویروس کرونا می‌تواند روی پلاستیک و فولاد چند روز باقی بماند و انتقال یابد اما مس به دلیل خاصیت…