فارسی هافضاپیمای سرنشین دار نسل جدید • فارسی ها

برچسب: فضاپیمای سرنشین دار نسل جدید

به زودی یک ایستگاه فضایی جدید پرتاب می‌شود

به زودی یک ایستگاه فضایی جدید پرتاب می‌شود نمونه اولیه ماژول اصلی ایستگاه فضایی چین و نمونه‌ای از فضاپیمای سرنشین‌دار نسل جدید این کشور پس از یک هفته حمل و نقل وارد سایت پرتاب شد. به گزارش فارسیها به نقل از فارس، نمونه اولیه ماژول اصلی ایستگاه فضایی چین و نمونه‌ای از فضاپیمای سرنشیندار نسل جدید این کشور پس از…

  • خانه
  • فضاپیمای سرنشین دار نسل جدید