فارسی هافتنه ۸۸ • فارسی ها

برچسب: فتنه ۸۸

۹ دی ایستگاه پایان فتنه آمریکایی اسرائیلی ۸۸ بود

۹ دی ایستگاه پایان فتنه آمریکایی اسرائیلی ۸۸ بود به گزارش فارسیها به نقل از فارس، حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان امروز در سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت:  ۹ دی ایستگاه پایان فتنه سال ۸۸ بود که با توجه به شواهد و اسناد موجود به وضوح می‌توان گفت فتنه‌ ۸۸ ، فتنه‌ای آمریکایی و اسرائیلی بود مدیریتی…