فارسی هاغذاخوردن مردم دنیا • فارسی ها

برچسب: غذاخوردن مردم دنیا

عادت های جالب غذاخوردن مردم دنیا

عادت های جالب غذاخوردن مردم دنیا شیوه های مختلف طبخ غذا، به عنوان نمادهای هرجامعه ای شناخته می شود، آداب و رسوم مردم هنگام صرف غذا هم در کشورهای مختلف، متفاوت است نکته جالب تر این که رفتارهای معمولی مانند افزودن نمک، امتناع از کشیدن غذا، خوردن سبزیجات با چنگال و... در بعضی فرهنگ ها اصلا پذیرفته نیست و رفتار…