فارسی هاعید فطر • فارسی ها

برچسب: عید فطر

تاریخ دقیق عید فطر ۹۸ چه روزی است؟

تاریخ عید فطر سال 1398 دقیقا چه روزی است؟ [caption id="attachment_25200" align="aligncenter" width="620"] تاریخ دقیق فطر امسال 1398[/caption]   تاریخ دقیق عید فطر 98 چهارشنبه 15 خرداد 1398 5 جون 2019 1 شوال 1440 همچنین روز پنجشنبه 16 خرداد 1398 هم به همین مناسبت تعطیل می باشد.   عید فطر یکی از مهمترین اعیاد مسلمانان عید فطر است. این عید…