فارسی هاعوامل زایمان زودرس را بشناسیم • فارسی ها

برچسب: عوامل زایمان زودرس را بشناسیم

عوامل زایمان زودرس را بشناسیم

عوامل زایمان زودرس را بشناسیم زایمان زودرس و پیش از موعد به وضعیتی گفته می‌شود که نوزاد بیش از سه هفته قبل از تاریخ تعیین شده متولد شود. به بیان دیگر تولد زودرس پیش از هفته 37 بارداری رخ می‌دهد. از جمله نشانه‌های تولد زودهنگام می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: جثه بدنی کوچک با سر بزرگ پوشیده بودن بدن…

  • خانه
  • عوامل زایمان زودرس را بشناسیم