فارسی هاعلت ایجاد دیسک گردن • فارسی ها

برچسب: علت ایجاد دیسک گردن

دیسک گردن و راه های درمان آن

دیسک گردن و راه های درمان آن(سلامتی) دیسک گردن : به دلیل قرار گرفتن گردن در حالات نامناسب، فشار و ضربه های ناگهانی و مداوم بر مهره های گردن ستون فقرات آسیب می بیند. به مرور زمان این حرکات شدید باعث ایجاد دیسک گردن یا به عبارتی بیرون زدگی دیسک گردن می شوند. گردن از اندام های مهم بدن به شمار می…