فارسی هاعلائم و تشخیص چسبندگی رحم • فارسی ها

برچسب: علائم و تشخیص چسبندگی رحم

علائم و تشخیص چسبندگی رحم

علائم و تشخیص چسبندگی رحم در صورت تشخیص ندادن به موقع چسبندگی رحم ممکن است به نازایی یا سقط‌های مکرر منجر شود چسبندگی‌های شایع در زنان چند دسته‌اند؛ یکی چسبندگی داخل رحم است و دیگری چسبندگی در داخل لگن. چسبندگی‌ نوع اول اگر در رحم اتفاق بیفتد زنان ممکن است دچار نازایی شوند، چرا که بافت داخل رحم محل لانه‌گزینی…

  • خانه
  • علائم و تشخیص چسبندگی رحم