فارسی هاشیوع این ویروس • فارسی ها

برچسب: شیوع این ویروس

انصراف دادن چین از حضور در مسابقات جودوی گرندپریکس پاریس

انصراف دادن چین از حضور در مسابقات جودوی گرندپریکس پاریس جودوکاران چینی به خاطر شیوع ویروس چینی در مسابقات گرندپریس پاریس شرکت نمی‌کنند. به گزارش فارسیها به نقل از فارس، جودوکاران چینی به خاطر شیوع ویروس کرونا از شرکت در مسابقات گرندپریکس که آخر این هفته در پاریس برگزار می‌شود، انصراف دادند. در حال حاضر سفارت چین در پاریس به…