فارسی هاشرکت تولید کننده داخلی همودیالیز • فارسی ها

برچسب: شرکت تولید کننده داخلی همودیالیز

از تولید کنندگان ایرانی ۱۰۸۰ دستگاه همودیالیز خریداری شد

از تولید کنندگان ایرانی ۱۰۸۰ دستگاه همودیالیز خریداری شد رئیس هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، از خرید ۱۰۸۰ دستگاه همودیالیز از تولیدکنندگان ایرانی خبر داد. به گزارش فارسیها به نقل از فارس، مهدی یوسفی رئیس هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران از خرید ۱۰۸۰ دستگاه همودیالیز از تولیدکنندگان ایرانی خبر داد. یوسفی با بیان اینکه…

  • خانه
  • شرکت تولید کننده داخلی همودیالیز