فارسی هاشایعات کرونا • فارسی ها

برچسب: شایعات کرونا

اطلاعیه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد درباره «کرونا»

اطلاعیه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد درباره «کرونا» به‌دنبال شیوع برخی شایعات و گمانه‌زنی‌های گسترده درباره شیوع بیماری «کرونا»، معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توصیه‌هایی خطاب به رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح کرد. به گزارش فارسیها به نقل از فارس ، با توجه به شیوع برخی شایعات و گمانه‌زنی‌های گسترده و غیررسمی درباره ویروس کرونا در کشور که موضوع…