فارسی هاسیگار الکترونیکی در دومین ایالت آمریکا ممنوع شد • فارسی ها

برچسب: سیگار الکترونیکی در دومین ایالت آمریکا ممنوع شد

سیگار الکترونیکی در دومین ایالت آمریکا ممنوع شد

سیگار الکترونیکی در دومین ایالت آمریکا ممنوع شد نیوجرسی دومین ایالت متحده است که ممنوعیت استعمال سیگار الکترونیکی را اعمال می‌کند. به گزارش فارسیها به نقل از فارس، نیوجرسی دومین ایالت متحده است که ممنوعیت استعال سیگار الکترونیکی را اعمال می‌کند. فیل مورفی، فرماندار نیوجرسی ممنوعیت استعمال سیگار الکترونیکی را روز سه شنبه امضاء کرد. این ایالت دومین ایالت در…

  • خانه
  • سیگار الکترونیکی در دومین ایالت آمریکا ممنوع شد