فارسی هاسوسک فرش • فارسی ها

برچسب: سوسک فرش

نکاتی برای از بین بردن سوسک فرش

نکاتی برای از بین بردن سوسک فرش اگر متوجه موجوداتی رنگی  کوچکی شده اید که وقتی آنها را لمس می کنید به آرامی حرکت می کنند، باید بدانید آنها سوسک فرش هستند. باید هرچه سریع تر وارد عمل شوید، چرا؟ چون با این که این سوسک های فرش بیماری زا نیستند، اما خورنده ها بزرگی هستند. آنها مقدار زیادی خوراک…