فارسی هاسلولیت • فارسی ها

برچسب: سلولیت

درمان قطعی و سریع خانگی سلولیت زنان

درمان قطعی و سریع خانگی سلولیت زنان سلولیت به تجمع بد شکل چربی‌‌هایی گفته می‌‌شود که در سوخت و ساز آن‌‌ها اختلال به وجود آمده است. این چربی‌‌ها به همراه برخی مواد سمی در زیر پوست رسوب می‌‌کنند که این مشکل بیشتر در خانم‌‌ها رایج است. سابقه خانوادگی سلولیت، عامل خطر دیگری به شمار می‌رود. بارداری و سبک زندگی غیر…