فارسی هاسردار حسین اشتری • فارسی ها

برچسب: سردار حسین اشتری

مشکلات سهمیه‌بندی بنزین برای خودروهای پلیس

مشکلات سهمیه‌بندی بنزین برای خودروهای پلیس (اخبار گوناگون) فرمانده ناجا گفت که سهمیه‌بندی بنزین مشکلاتی را برای برخی از خودروهایی نیروی انتظامی ایجاده کرده است. [caption id="attachment_30180" align="aligncenter" width="640"] مشکلات سهمیه‌بندی بنزین برای خودروهای پلیس[/caption] به گزارش فارسی ها به نقل از ایسنا سردار حسین اشتری درباره اینکه آیا با سهمیه‌بندی بنزین مشکلی در تامین سوخت خودروهای پلیس ایجاد شده…