فارسی هاسربازی • فارسی ها

برچسب: سربازی

کمترین و بیشترین زمان خدمت سربازی چند ماه است ؟

کمترین و بیشترین زمان خدمت سربازی چند ماه است ؟ رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو های مسلح توضیحاتی درباره افزایش یا کاهش مدت زمان "خدمت سربازی" ارائه کرد. سردار موسی کمالی در همایش نیروهای مسلح جزیره کیش اظهار کرد:به افرادی که در فرجه زمانی یک ساله حضور دارند یعنی از دبیرستان یا دانشگاه فارغ التحصیل شده و…

حداقل قد برای معافیت از سربازی چقدر است؟

کوتاهی قد یکی از مواردی است که سبب معافیت از سربازی می‌شود اما بسیاری از مشمولان سربازی نمی‌دانند که حداقل قد برای بهره‌مندی از این معافیت چقدر است. به گزارش فارسی ها به نقل از ایسنا، بر اساس آیین نامه اجرایی معاینه ومعافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی که از مرداد ماه سال 1393 اجرایی شده است، معافیت از سربازی به…