فارسی هاسامانه پیامک • فارسی ها

برچسب: سامانه پیامک

سامانه پیامک برای مهدکودک !

سامانه پیامک برای مهدکودک ! مهد کودک محیطی است که کودکان زیر سن 6 سال، برای آمادگی ورود به مدرسه و پذیرش محیط اجتماعی بزرگ تر وارد آن می شوند. این محل محیط اجتماعی است که کودک وارد آن می شود؛ بنابراین برای بسیاری از والدین دغدغه هایی ایجاد می کند. برای از بین بردن این دغدغه ها و نگرانی…