فارسی هاسازمان خصوصی سازی • فارسی ها

برچسب: سازمان خصوصی سازی

آزادسازی”سهام عدالت”به مجلس جدید می‌رود!

آزادسازی"سهام عدالت"به مجلس جدید می‌رود! (اخبار اقتصادی) درحالی که پرونده آزادسازی سهام عدالت روی میز مجلس قرار دارد، خبری مبنی بر "اجرای این طرح در آبان سال آینده" اعلام شد؛ این در حالی است که انتخابات مجلس پیش رو است و نیمه نخست سال آینده، مجلس جدید روی کار خواهد آمد و موضع آنها درمورد آزادسازی سهام عدالت مشخص نیست…