فارسی هاساخت پروتئین مرتبط با بیماری آلزایمر • فارسی ها

برچسب: ساخت پروتئین مرتبط با بیماری آلزایمر

بیماری که با یک شب «بدخوابی» شما را دچار می کند

بیماری که با یک شب «بدخوابی» شما را دچار می کند نتایج پژوهش تازه محققان نشان می‌دهد فقط یک شب خواب بد منجر به افزایش میزان پروتئینی می‌شود که آلزایمر را به وجود می‌آورد. به گزارش فارسیها به نقل از فارس، نتایج پژوهش تازه محققان نشان می‌دهد فقط یک شب خواب بد منجر به افزایش میزان پروتئینی می‌شود که آلزایمر…

  • خانه
  • ساخت پروتئین مرتبط با بیماری آلزایمر